BioGro

BIOGRO is eenvoudig in gebruik, 100% biologisch en niet schadelijk voor mens, plant en dier.
BIOGRO 1 verbetert het biologisch evenwicht in uw vijver.
BIOGRO 2 reduceert de giftige concentraties van ammonia en nitriet.
BIOGRO 3 reduceert het organisch bodemslib.