Wateronderhoud

Zwemvijver met groen water behandelen


Groen water in een zwemvijver kun je tegengaan door de volgende stappen uit te voeren:

Doden van de aanwezige algen;
Verbeteren van de waterkwaliteit;
(Eventueel) aanbrengen van extra waterplanten.
Als je de zwemvijver alleen behandelt met een anti-algmiddel, keren de zweefalgen weer snel terug.
Om de vijver voor langere tijd helder te houden is het daarom noodzakelijk om ook de waterkwaliteit te verbeteren.
Eventueel kun je ook extra planten in de vijver of het plantenfilter zetten. Groeiende waterplanten nemen voedingsstoffen op uit het vijverwater.
Hoe beter zij dit doen, hoe minder er achterblijft voor zweefalgen. Waterplanten zorgen dus uiteindelijk voor blijvend helder vijverwater.
Onderhoud zwemvijver: problemen voorkomen
Tot besluit van dit artikel over onderhoud zwemvijver kijken we nog even, hoe je problemen als draadalg en groen water kunt voorkomen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is de belangrijkste oorzaak van problemen in de vijver een te lage waterhardheid.
In elke vijver loopt de waterhardheid geleidelijk terug. Dit komt, doordat invallend regenwater erg zacht is. Dit zachte water mengt zich met het water in de zwemvijver en laat zo de waterhardheid dalen.

Om deze reden is het belangrijk, te zorgen dat je de waterhardheid van het vijverwater periodiek opmeet en zo nodig verhoogt. Goede momenten hiervoor zijn de start van het groeiseizoen (maart) en de late herfst (oktober). Een goede waterhardheid zorgt voor een goede groei van de waterplanten. Hierdoor voorkom je problemen zoals algengroei. Producten om de waterhardheid op te meten en te verbeteren helpen je dus bij een goed onderhoud zwemvijver.